Kerngegevens

Aantallen deelnemers

  2017 2016 2015 2014 2013
Actieve deelnemers 985 998 981 957 950
Gewezen deelnemers 794 735 692 672 694
Gepensioneerden 530 526 527 515 523
Totaal 2.309 2.259 2.200 2.144 2.167

 

Betaalde premie (in duizenden euro's)

  2017 2016 2015 2014 2013
Premie werkgever 7.580 6.523 6.673 7.100 7.640
Premie werknemers 1.504 1.378 1.589 1.905 1.709
Totaal 9.084 7.901 8.262 9.005 9.349

 

Vermogen (per 31 december, in duizenden euro's)

  2017 2016 2015 2014 2013
Vermogen  367.687 358.645 321.518 322.948 258.282

 

Beleggingen (per 31 december, in duizenden euro's)

  2017 2016 2015 2014 2013
Vastgoed en aandelen 79.509 87.359 82.886 81.918 74.985
Vastrentende waarden 288.254 271.093 242.821 240.710 180.676
Derivaten, per saldo 113 -238 181 -329 243
Totaal beleggingen 367.876 358.214 325.888 322.299 255.904

 

Rendement uit het belegd vermogen

  2017 2016 2015 2014 2013
Rendement beleggingen 2.7% 11,82% -0,3% 24,1% -1,5%

 

Ontwikkeling van de dekkingsgraad

  2017 2016 2015 2014 2013
Nominale dekkingsgraad 119,2% 114,5% 112,1% 118.8% 111.6%
Beleidsdekkingsgraad 118,1% 112,0% 113,8% 115,6% nvt
Vereiste dekkingsgraad volgens FTK 115,7% 115,3% 116,5% 110.7% 111.6%