Hoe denkt u over risico's?

17 januari 2019

Een van de belangrijkste taken van het bestuur van het pensioenfonds is het in de gaten houden van de risico’s die we kunnen lopen. Eerder dit jaar hebben wij een enquête gehouden om te onderzoeken hoe de IFFmedewerker staat tegen over de risico’s die het pensioenfonds neemt. In totaal hebben 270 mensen meegedaan.

Hebt u de enquête ook ingevuld? Bent u ook benieuwd naar de uitslag? De twee belangrijkste vragen de we gesteld hebben waren:

Wie vindt u dat moet bepalen welke risico’s er worden genomen?
De keuze ging tussen bestuur van het pensioenfonds, samen of geen mening. Het grootste gedeelte (74%) koos als antwoord ‘het bestuur van het pensioenfonds’. 17% koos voor 'samen' en de overige 9% koos voor 'geen mening'. 

Welk risico vindt u dat het pensioenfonds mag nemen?
Het grootste gedeelte koos voor meer zekerheid (82%) en niet voor een groter risico (12%). 6% koos voor 'geen mening'.

Het bestuur van het pensioenfonds kan met deze gegevens weer verder met het bepalen van het risicobeleid. We willen iedereen die de enquête heeft ingevuld hartelijk bedanken!