Pensioen ontvangen

Ontvangt u ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of wezenpensioen van IFF Pensioenfonds, dan vindt u op deze pagina informatie die voor u belangrijk is.

Betaaldata

In dit overzicht kunt u zien wanneer uw pensioen wordt uitbetaald in 2019.

Pensioenspecificatie 2019

Eind januari ontvangen alle pensioengerechtigden per post een pensioenspecificatie 2019. Hierop kunt u zien hoeveel uw pensioenuitkering in 2019 bedraagt. Daarbij ontvangt u een brief met meer informatie over de indexatie (verhoging van de pensioenen) en de betaaldata in 2019. Hebt u in 2018 een pensioenuitkering van ons gekregen? Dan ontvangt u eind januari ook uw jaaropgaaf 2018. Hierop ziet u onder andere hoeveel pensioen u in 2018 van ons hebt ontvangen en hoeveel belasting en premies zijn afgedragen. 

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw pensioenuitkering. Wilt u deze daarom schriftelijk en ondertekend aan ons doorgeven? Alleen als u binnen Nederland verhuist hoeft u uw adreswijziging niet door te geven. Wij ontvangen deze informatie automatisch van de Basisregistratie Personen (BRP).

Blijf op de hoogte

Drie keer per jaar ontvangt u de Pensioen Update van het pensioenfonds. Hierin leest u over alle ontwikkelingen rondom IFF Pensioenfonds.

Vragen over uw AOW?                                                                

Er speelt veel op het gebied van de AOW. Benieuwd wat alle veranderingen voor u betekenen? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bewijs van in leven zijn

Woont u in het buitenland terwijl u van ons een pensioen ontvangt? Dan beoordelen wij elk jaar uw gegevens om zeker te weten of u in leven bent en recht hebt op het pensioen. Bij overlijden ontvangen wij namelijk geen bericht van buitenlandse instanties.

De beoordeling gaat via de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Zijn de gegevens van de RNI niet voldoende? Dan ontvangt u in oktober een formulier ‘Bewijs van in leven zijn’. Het formulier bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte vult u zelf in en het tweede gedeelte laat u invullen door een bevoegde instantie. Bevoegde instanties zijn:

  • Een notaris
  • Uw gemeente
  • Justice of peace
  • Commissioner for Oaths (Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, USA, Verenigd Koninkrijk)

Kom langs als u toevallig in de buurt bent
Bent u in Nederland? Dan kunt u ook een afspraak maken om langs te komen voor het beoordelen van uw gegevens. Bel of mail voor een afspraak.