Pensioen ontvangen

Ontvangt u ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of wezenpensioen van IFF Pensioenfonds, dan vindt u op deze pagina informatie die voor u belangrijk is.

Betaaldata

In dit overzicht kunt u zien wanneer uw pensioen wordt uitbetaald in 2019.

Pensioenspecificatie 2019

Eind januari ontvangen alle pensioengerechtigden per post een pensioenspecificatie 2019. Hierop kunt u zien hoeveel uw pensioenuitkering in 2019 bedraagt. Daarbij ontvangt u een brief met meer informatie over de indexatie (verhoging van de pensioenen) en de betaaldata in 2019. Hebt u in 2018 een pensioenuitkering van ons gekregen? Dan ontvangt u eind januari ook uw jaaropgaaf 2018. Hierop ziet u onder andere hoeveel pensioen u in 2018 van ons hebt ontvangen en hoeveel belasting en premies zijn afgedragen. 

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw pensioenuitkering. Wilt u deze daarom schriftelijk en ondertekend aan ons doorgeven? Alleen als u binnen Nederland verhuist hoeft u uw adreswijziging niet door te geven. Wij ontvangen deze informatie automatisch van de Basisregistratie Personen (BRP).

Blijf op de hoogte

Drie keer per jaar ontvangt u de Pensioen Update van het pensioenfonds. Hierin leest u over alle ontwikkelingen rondom IFF Pensioenfonds.

Vragen over uw AOW?                                                                

Er speelt veel op het gebied van de AOW. Benieuwd wat alle veranderingen voor u betekenen? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).