Premietabel

Er geldt een specifieke premieregeling voor deelnemers die al voor 1 januari 2003 in dienst waren. Zij betalen het volgende percentage van de pensioengrondslag:

• Vanaf 1 juli 2015: 0,5%
• Vanaf 1 juli 2016: 1,0%
• Vanaf 1 juli 2017: 1,5%
• Vanaf 1 juli 2018: 2,0%
• Vanaf 1 juli 2019: 2,5%
• Vanaf 1 juli 2020: 3,0%
• Vanaf 1 juli 2021: 3,5%.