Uit dienst

Gaat u uit dienst bij IFF, dan blijft uw opgebouwde pensioen bij het pensioenfonds staan, tenzij u kiest voor waardeoverdracht. U ontvangt elk jaar een Uniform Pensioenoverzicht waar u kunt zien hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd. Uw opgebouwde pensioen wordt jaarlijks voorwaardelijk verhoogd. Treedt u uit dienst, dan vervalt uw verzekering voor het wezenpensioen. Het betreft namelijk een verzekering op risicobasis. Er is dus geen opgebouwde waarde aan wezenpensioen die in een eventuele waardeoverdracht kan worden betrokken.

Afkoop kleine pensioenen
Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht.

Is uw opgebouwd pensioen hoger dan € 484,09,- per jaar
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij IFF Pensioenfonds staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen minder dan € 484,09,- per jaar en hoger dan € 2,- per jaar
Dan zorgt IFF Pensioenfonds er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. IFF Pensioenfonds checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij IFF Pensioenfonds.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.